# 9

Butlletí
d'Etiquetatge Ecològic i Gestió Ambiental

Departament de Territori i Sostenibilitat
ISSN 2339-5796 DL: B.11357-2013

Logo TSAcat
Dimarts, 30 de juny de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Notícia destacada

18è Fòrum Europeu d’Ecoinnovació

La Direcció General de Qualitat Ambiental va organitzar a Barcelona, els dies 20 i 21 de maig de 2015, conjuntament amb la Comissió Europea i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el 18è Fòrum Europeu sobre Ecoinnovació.

Aquesta edició d’un Fòrum que se celebra semestralment s’ha centrat en l’impuls de la competitivitat i la innovació a través dels sistemes de gestió i d’informació ambiental i d’etiquetatge ecològic.

La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, hi va presentar el primer Butlletí sobre Ecoinnovació a Catalunya, que mostra 12 casos pràctics d’organitzacions que han apostat per eines de qualificació ambiental, dividits en sis eixos temàtics: mobilitat eficient i neta, compra pública verda, turisme sostenible i de qualitat, internacionalització industrial, economia circular i serveis. 

Més de tres-cents representants de tota Europa van expressar les seves recomanacions sobre els aspectes que la Comissió Europea hauria de tenir en compte durant l’actual revisió del paquet d’economia circular i la renovació del Sistema de Gestió i Auditoria Mediambiental (EMAS) i el sistema d’etiquetatge ecològic de la EU.

La nit del 29 de maig es va fer el lliurament dels Premis EMAS 2015, on dues empreses catalanes van ser guardonades: La Page Original, en la categoria de microorganitzacions, i Comexi Group Industries S.A.U, en la categoria de grans organitzacions del sector privat.

Amunt

::Articles complets

El 23 de febrer de 2015, en el marc de la quaranta-setena sessió del Consell de Qualitat Ambiental, es va aprovar:

  • La nova categoria del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals (Resolució TES/623/2015).
  • Dues noves subcategories de flotes de vehicles: una per a ciclomotors i motocicletes elèctrics i una per a bicicletes, tricicles i quadricicles amb o sense pedaleig assistit (TES/577/2015).
  • Els canvis en els criteris ambientals de les següents categories, efectuats en el marc de la revisió de les categories: primeres matèries i productes de plàstic reciclat (TES/608/2015), productes amb propietats-prestacions d’aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat (TES/624/2015) i pneumàtics recautxutats (TES/609/2015).
  • L’inici de la revisió de les categories següents de productes del Distintiu de garantia de qualitat ambiental: paper, olis reciclats, pantalles acústiques, material compostable i productes de pell.
  • L’inici de la revisió de les categories següents de serveis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental: establiments hotelers, centres esportius, biblioteques i museus.

El dia 5 de març de 2015, al Campus Motor Anoia de Castellolí, es va celebrar una jornada sobre solucions d’estalvi en l’àmbit de la mobilitat de les flotes. L’objectiu de la jornada, organitzada perla Direcció Generalde Qualitat Ambiental amb la col·laboració d’ASOCAP, va ser donar a conèixer una sèrie d’eines per millorar la gestió de les flotes de vehicles.

El primer que es va exposar en la jornada van ser els sistemes d’etiquetatge ecològic; en concret, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, que permet reconèixer aquelles flotes més respectuoses amb el medi ambient i que tenen en compte criteris de disponibilitat de vehicles de baixes emissions, antiguitat i manteniment, així com optimització i planificació de rutes, entre altres criteris.

En la jornada també es va posar de manifest la importància de la formació en conducció eficient i els avantatges ambientals i econòmics que suposa aquest tipus de conducció. En aquest sentit, Gerard Aymerich, membre de la xarxa ASOCAP, va presentar una sèrie de dades experimentals que demostren que la conducció eficient permet reduir tant els consums i els costos associats a la flota de vehicles com l’estrès durant la conducció.

A més, s’hi van exposar els beneficis de la incorporació de tecnologia i software per gestionar les flotes. La incorporació d’aparells telemàtics de localització de vehicles i gestió de flotes permeten obtenir dades objectives que faciliten la presa de decisions amb relació a la flota, alhora que permeten millorar l’estalvi i l’eficiència en el transport.

Finalment, l’empresa Mesquitrans SL, que disposa del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la seva flota de camions, va explicar la seva experiència amb relació a la gestió de la flota, a l’obtenció del Distintiu i a la formació en conducció eficient.

Les persones assistents a la jornada, provinents majoritàriament d’empreses i professionals del sector del transport i la mobilitat, van mostrar un gran interès en la temàtica tractada, la qual cosa indica que és un sector amb marge i voluntat de millora en l’àmbit ambiental.

3a Jornada EFISport

El passat 5 de març es va celebrar al Centre Cultural de Bellvitge, la 3a jornada EFISport “L’Eficiència energètica a les intal·lacions esportives”. S’hi van reunir cent vint assistents que van poder conèixer de primera mà diverses experiències i casos exposats per gestors d’instal·lacions. A EFISport 2015 es va presentar també el 2n Curs d’Eficiència Energètica a les instal·lacions esportives, dirigit enguany a tècnics de manteniment, i es va poder visitar el primer Marketplace EFISport, on es van presentar solucions, productes i serveis per a la implementació d’eficiència energètica.

Aquesta és la tercera jornada organitzada per INDESCAT, i va comptar amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Diputació de Barcelona, institucions que duen a terme actuacions orientades a la promoció de l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables en els seus àmbits d’actuació.

Durant aquesta jornada, el Cap de la Secció de Sistemes de Qualificació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Masip, va parlar del Distintiu de garantia de qualitat ambiental en centres esportius. Per a ell, “els objectius del Distintiu de garantia de qualitat ambiental en centres esportius són la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables, la reducció del consum d’aigua, la segregació dels residus, el foment de la mobilitat sostenible i la conscienciació d’empleats i usuaris”.

Saló B-Travel, 2015

Del 17 al 19 d’abril d’enguany es va fer a Barcelona el Saló B-Travel (antic Saló Internacional de Turisme de Catalunya, SITC).

Un any més, la Direcció General de Qualitat ambiental, el CLUB EMAS i l’Agència Catalana de Turisme han promogut de forma conjunta les empreses del sector turístic certificades amb el sistema de gestió i auditoria ambiental EMAS, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea; tres sistemes gestionats des de Direcció General esmentada. Es va disposar, com es fa habitualment, d’un estand anomenat “Turisme Sostenible”.

Durant els tres dies del Saló, es va informar els visitants sobre les tres eines de gestió ambiental i es va oferir informació de les empreses catalanes respectuoses amb el medi ambient. D’altra banda, es van atendre totes les sol·licituds d’informació dels professionals i de les escoles de turisme.

El Saló ha estat una plataforma per promoure la guia oficial d’ allotjaments de turisme, gestionada per la Direcció General de Turisme en la qual els visitants poden trobar informació sobre els allotjaments turístics i sobre quins d’aquests establiments disposen d’alguna d’aquestes certificacions mediambientals. 

Els equipaments escènics i musicals i centres i espais d’art ja poden obtenir el Distintiu

Els equipaments escènics i musicals i centres i espais d’art ja poden optar al Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Perquè això fos possible,la Direcció Generalde Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ila Direcció Generalde Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura han treballat de forma coordinada per definir els criteris ambientals per a aquests tipus d’equipaments.

La metodologia de treball utilitzada per definir els criteris ha inclòs reunions amb experts del sector de les arts escenicomusicals i arts visuals i visites a diversos equipaments, a més de reunions de treball entre ambdues direccions generals. El propòsit d’aquesta metodologia de treball ha estat que els criteris ambientals definits siguin coherents amb la realitat d’aquests equipaments a Catalunya i alhora amb l’estructura del Distintiu.

La nova categoria, que va ser presentada pel director general de Creació i Empreses Culturals, Jordi Sellas, i la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, el passat 30 d’abril de 2015 al Gran Teatre del Liceu, pretén promoure i reconèixer l’eficiència i la sostenibilitat en la gestió dels equipaments culturals en àmbits tant diversos com l’energia, els residus, l’aigua o la comunicació, entre d’altres.

Amb la creació d’aquesta nova categoria, i tenint en compte que ja hi ha una categoria del Distintiu per a biblioteques i museus, seran molts els equipaments de l’àmbit cultural que podran optar al Distintiu de garantia de qualitat ambiental, cosa que, atès l’elevat nombre d’usuaris que passen per aquests equipaments, permetrà donar a conèixer tant el Distintiu com tota una sèrie de bones pràctiques ambientals aplicables també a activitats quotidianes de moltes persones.

Foto:  D’esquerra a dreta, el Sr. Jordi Sellas, director general de Creació i Empreses Culturals, la Sra. Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental, la Sra. Maria José Sarrias, cap del Servei de Qualificació Ambiental , i el Sr. Xavier Sagrera, director tècnic del Liceu.

Acte de lliurament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental de flotes de vehicles al Saló de l'automòbil

El 12 de maig de 2015, en el marc del Saló de l’Automòbil de Barcelona, i dins de la sessió tècnica sobre el vehicle elèctric de Sociedad de Técnicos de Automoción, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran i Poca, va lliurar el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de flotes de vehicles a les empreses que l'han obtingut recentment.

Aquestes empreses són: Corporación CLD SUTR UTE, Departament de Territori i Sostenibilitat, Disfrimur SL (Sant Sadurní d’Anoia), Falck VL, Autoritat Portuària de Tarragona, FCC (Hospitalet de Llobregat), Institut Metropolità del Taxi, Urbaser SA (Calafell), Hermanos Alum SL, Centre de formació viària Poble Sec SL, Motoescuela SL, Recollides de llet SL, Mesquitrans España SL, Asintel SL i la Diputació de Barcelona; i s’afegeixen a les que ja el van rebre anteriorment: Urbaser SA (Barcelona), Grup APSA del Gironès, Transports de Barcelona, Repsol Butano i Danone SA.

Això suposa que actualment hi ha més de 4.600 vehicles de 20 empreses diferents que poden lluir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, que s’atorga a les empreses que compleixen determinats requisits ambientals relacionats amb el tipus de vehicle, la conducció eficient i la gestió de la flota.

La finalitat d’aquest distintiu és, entre d’altres, implicar les empreses i els professionals autònoms en la reducció de les emissions de contaminants en entorns urbans, especialment pel que fa a partícules i òxids de nitrogen: un repte a què s’enfronten les grans aglomeracions urbanes a tot Europa.

En l’acte de lliurament de distintius al Saló de l’automòbil, es va posar de manifest que els països que lideren les vendes de vehicles elèctrics es caracteritzen pel fet d'optar públicament per les prestacions de mobilitat i les facilitats econòmiques als seus usuaris.

En aquest context, la directora general es fixa l’objectiu d’aconseguir que Catalunya s’incorpori al lideratge de les estratègies mundials per afrontar els reptes de la millora de la qualitat de l’aire de les ciutats, tant presents com futurs.

Acte de lliurament dels Certificats de la Comissió Europea a les organitzacions amb 5, 10, 15 anys en el registre EMAS

El passat 19 de maig, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran i Poca, i el cap d’Ecoinnovació i Economia Circular de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, Sr. Hugo-Maria Schally, van presidir l’acte de lliurament dels Certificats de la Comissió Europea a les organitzacions amb 5, 10 i 15 anys en el registre EMAS.

Enguany fa 20 anys dels primers registres al Sistema de Gestió i Auditoria Ambiental (EMAS) i la Comissió Europea ha volgut donar un reconeixement especial a les empreses amb més antiguitat en el registre elaborant uns certificats commemoratius segons l’antiguitat:

  • Certificat de platí per a les empreses que porten 20 anys
  • Certificat d’or per a les empreses que porten 15 anys
  • Certificat de plata per a les empreses que porten 10 anys 
  • Certificat de bronze per a les empreses que porten 5 anys 

A Catalunya hi ha 285 organitzacions inscrites en el registre EMAS i es troba en la quarta posició a nivell europeu. Aquest és un indicador de la implicació de les organitzacions dels sectors industrials, públics, culturals i de serveis en la millora ambiental contínua.

A l’acte, van assistir-hi més de 170 organitzacions amb seu a Catalunya amb més de 5 anys d’antiguitat en el registre. Es van lliurar 19 certificats de la categoria or, que engloba les organitzacions que duen més de 15 anys en el sistema; 59 de la categoria plata, que inclou les que hi duen més de 10 anys; i 91 de la categoria bronze, amb 5 anys al registre.

Durant l’acte, 4 empreses van explicar la seva experiència durant tots els anys que es mantenen en el registre EMAS.

Del sector industrial, amb 18 anys d’antiguitat, hi va participar l’empresa KLÜBER LUBRICATION. La seva activitat està centrada en la producció i comercialització de lubricants.

Del sector industrial, amb 14 anys d’antiguitat, hi va participar STORA ENSO: una empresa centrada en la fabricació de cartró estucat (paper i cartró) per al sector d’envasos i embalatges a partir de fibres reciclades.

Del sector del turisme, amb 14 anys d’antiguitat, el CÀMPING CALA LLEVADÓ va explicar la seva gestió i la integració dels allotjaments turístics en la natura per ser més respectuós amb l’entorn i menys impactant en el paisatge.

Del sector sanitari, amb 9 anys d’antiguitat, el CONSORCI HOSPITALARI DE VIC va compartir la seva experiència com a organització gestionada com a consorci públic dirigida a oferir serveis sanitaris sense ànim de lucre.

Foto: D’esquerra a dreta, el Sr. Hugo-Maria Schally, cap d’Ecoinnovació i Economia Circular de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea i,  la Sra. Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental.

Sessió tècnica “Ecodisseny en el sector de la construcció: casos pràctics” a CONSTRUMAT

El passat 22 de maig, la Direcció General de Qualitat Ambiental va organitzar a Construmat, en el marc de l’Estratègia catalana d’ecodisseny, la sessió tècnica “Ecodisseny en el sector de la construcció: casos pràctics”. A l’acte, hi van assistir més de seixanta persones.

L’ecodisseny impulsa l’ús eficient dels recursos, redueix la toxicitat i el consum energètic dels productes, n’incrementa la funcionalitat i contribueix a la reducció dels residus i a la reciclabilitat. Actualment, per a moltes empreses del sector de la construcció, l’ecodisseny és una eina imprescindible d’innovació i competitivitat, ja que contribueix a la reducció dels costos econòmics i dels impactes ambientals.

En aquesta sessió es van presentaran experiències pioneres sobre ecodisseny en el sector de la construcció: empreses que disposen d’etiquetes ecològiques de productes o d’edificació, declaracions ambientals de producte i aplicacions pràctiques d’eines d’anàlisi de cicle de vida.

Aprovació, per Acord de Govern, de l’Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora

Després de més de deu anys duent a terme actuacions vinculades amb l’ecodisseny, el Departament de Territori i Sostenibilitat va elaborar un programa departamental d’ecodisseny. Aquest Programa és fruit d’un procés participatiu en què van participar 58 persones i 36 organitzacions i es van rebre més de 78 aportacions.

Posteriorment, un cop constatada la transversalitat de l’ecodisseny i a fi d'optimitzar les polítiques públiques endegades en aquest camp, es va considerar oportú implicar-hi la resta de departaments vinculats a la matèria amb la creació de la Comissió Interdepartamental d’Ecodisseny per Acord de Govern de 9 de juliol de 2013. L’11 de novembre de 2014, la Comissió va aprovar l’Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora.

L’Estratègia catalana d’ecodisseny crea un marc estable per impulsar el disseny de productes i serveis que integrin criteris ambientals a Catalunya i per establir sinèrgies entre tots els agents implicats en els sistemes de producció i de consum.

L’Estratègia s'estructura en 3 eixos estratègics: l’estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles, l’impuls de la demanda d’un mercat sostenible i l’aplicació de l’Estratègia, els quals se subdivideixen en 7 línies bàsiques que es concreten en 43 actuacions. Actualment s’està desenvolupant el Pla d’acció 2015 de l’Estratègia.

El 2 de juny, el Govern va aprovar l’Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (ecodiscat) mitjançant l’Acord GOV/80/2015.

Ecodesign day 2015

El passat 9 de juny va tenir lloc al Disseny HUB Barcelona la 10a edició de l’Ecodesign day, organitzat per Barcelona Centre de Disseny dins la Barcelona Design Week (8-14 juny) amb la col•laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Aquesta jornada va ser una gran ocasió per conèixer de primera mà un dels impulsors del moviment “Fixer”: en Kyle Wiens, CEP d’iFixit: comunitat de reparació reconeguda internacionalment pels seus manuals de reparació i desmuntatge de productes

"The fixers movement" és un fenomen que està canviant la manera d'interactuar amb els productes i que fa que l'usuari pugui reparar ell mateix els productes i ajudi a reduir els residus.

Durant la jornada es va fer l’experiència del desmuntatge d’una cafetera de càpsules per visualitzar la complexitat que hi ha en el disseny d’aquest aparell, fet que dificulta la seva reparació. L’experiència va servir per fer una crida als dissenyadors industrials i fabricants perquè el disseny dels productes en pugui facilitar el desmuntatge i la reparació posterior.

Jornada d’Intercanvi entre Responsables de Contractació d’Administracions Catalanes

El dia 11 de juny de 2015, en el marc del projecte GPP2020 “contractació per una economia baixa en carboni”, es va dur a terme una jornada d’intercanvi d’experiències en matèria de compra i contractació pública verda.

La jornada, destinada a responsables de compres i contractació o personal tècnic involucrat en la preparació de licitacions de diferents administracions catalanes, va tenir lloc al Col·legi d’Economistes de Catalunya i van assistir-hi una quarantena de persones.

L’objectiu de la jornada era permetre als participants conèixer de primera mà com altres responsables de contractació introdueixen criteris d’eficiència energètica i de baixes emissions en CO2 i quins resultats aconsegueixen, intercanviar dubtes, problemàtiques i solucions en relació amb l’ambientalització de la contractació pública i establir contacte amb responsables de contractació d’altres organitzacions.

Per tal d’assolir els objectius esmentats, la jornada es va estructurar en set taules de debat i es va donar l’oportunitat als assistents de participar en dues de les set taules plantejades. Els temes presentats en cada taula van ser els següents: vehicles elèctrics i híbrids a les flotes públiques (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya); serveis postals amb criteris d’eficiència energètica (Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya); definició d’especificacions de productes innovadors: el cas de les motos elèctriques de la Guardia Urbana de Barcelona, compra d’electricitat 100% renovable de forma competitiva (Ajuntament de Barcelona); estalvis garantits a través de contractes de serveis energètics per edificis i enllumenat públic (ICAEN, Generalitat de Catalunya;, sistema i equips d’impressió optimitzat i eficients (Ajuntament de St. Just Desvern); i la biomassa com a font d’energia renovable alternativa al gas (Diputació de Barcelona).

La diversitat de les temàtiques tractades, totes elles relacionades amb la compra i la contractació pública, així com la diversitat d’administracions representades, va oferir una visió més àmplia de la contractació pública i va fer que la jornada fos valorada molt positivament pels assistents.

Jornada El Rol de l’Ecodisseny en l’Economia Circular

El dia 16 de juny es va celebrar a la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les la jornada El rol de l’Ecodisseny en l’economia circular. Per tal d’impulsar l’ecodisseny en les polítiques públiques d’economia circular, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el CADS van organitzar l’acte, amb el suport del Bureau of European Design Association (BEDA), de l’European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) i de l’Association for Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+).

El Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, va presentar les polítiques públiques que du a terme la Generalitat en matèria d’economia circular, especialment l’Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora, aprovada per Acord de govern el 2 de juny de 2015.

En la Jornada, també hi van participar experts amb un reconeixement internacional com el Walter Stahel, del Product-Life Institute de Ginebra, l’Ignasi Cubinyà, de l’Ecointelligence Growth, l’Ashima Sukhdev, de la Fundació Ellen MacArthur, el Christopher Harris, del PDR, Cardiff Metropolitan University, el Carsten Wachholz de l’European Environmental Bureau (EEB) i la Lisa Labriga, Association for Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+).

Per part de la Comissió Europea, la Karolina D’Cunha va presentar els objectius del nou paquet d’economia circular que està en fase de participació pública. D’altra banda, l’Isabel Roig de Barcelona Centre de Disseny (BCD) va presentar el paper de posicionament de BEDA sobre ecodisseny i economia circular.

La jornada va finalitzar amb la inauguració de l’exposició Disseny per al Reciclat, que mostra les candidatures guanyadores de la darrera edició; es podrà veure a l’Espai Catalunya-Europea entre el 8 i el 30 de juny.

A la jornada hi van assistir unes 80 persones: representants d’institucions comunitàries, de la indústria del disseny, d’entitats i de xarxes empresarials. La jornada va contribuir a posicionar el Govern de Catalunya en matèria d’economia circular.

En el marc el 18è Fòrum Europeu sobre Ecoinnovació, fet a Barcelona el 20 i el 21 de maig d’enguany, la directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, va presentar el primer Butlletí sobre Ecoinnovació a Catalunya, que conté dotze casos d’organitzacions adherides als sistemes ambientals que posen de manifest les millores introduïdes per les organitzacions en mobilitat eficient i neta, compra pública verda, turisme sostenible i de qualitat, internacionalització industrial, economia circular i serveis.

El Centre de Disseny HUB (DHUB), el Born centre cultural, la Biblioteca pública Arús, l’Arxiu Històric de la Ciutat i el Museu Frederic Marès, són els cinc equipaments culturals que han obtingut recentment el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a la categoria de equipaments culturals: biblioteques i museus. La sol•licitud va ser presentada per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) de l’Ajuntament de Barcelona, demostrant el seu compromís amb la millora mediambiental dels seus equipaments.

L’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de la il·luminació i la climatització així com l’estalvi d’aigua, la recollida selectiva de residus, la compra de productes ecoetiquetats, la formació ambiental i la comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors dels aspectes esmentats, són alguns dels aspectes que té en compte aquesta categoria de serveis del Distintiu. La comunicació dels criteris ambientals aplicats a aquests equipaments es considera de gran importància, per causa de l’elevada afluència de visitants que reben i el seu potencial pedagògic.

S’han publicat en català les normes UNE-EN ISO 14006 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la incorporació de l’ecodisseny i UNE-EN ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari.

La sèrie de normes ISO 14000 està dedicada a la gestió ambiental. Concretament, la Norma UNE-EN ISO 14006 proporciona directrius per integrar els aspectes ambientals dins del procés de disseny i desenvolupament de productes. La norma ISO 14050 recull i defineix els termes inclosos en la sèrie de normes ISO 14000. La norma ISO 14050 de 2010 és una actualització i ampliació de la versió anterior, de 2005, elaborada en català també pel TERMCAT.

Amunt

::Estadístiques

Durant el primer semestre del 2015 han estat moltes les empreses que han obtingut per primera vegada una de les dues etiquetes ecològiques o s’han inscrit en el registre EMAS.

A banda dels nous atorgaments que es detallen a continuació, 2 empreses han fet ampliacions i 12 empreses han renovat el seu Distintiu de garantia de qualitat ambiental, corresponents a les categories següents: instal·lacions juvenils, establiments hotelers, establiments de turisme rural, primeres matèries i productes d’àrid reciclat, pneumàtics recautxutats, productes de cartró i cartronet reciclats i productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua.

Aquests són els nous atorgaments del Distintiu:

Equipaments culturals
F.P. Museu del Suro
Ecomuseu Farinera
Museu de la Tècnica de Manresa

Flotes de vehicles
Corporación CLD SUTR UTE
Asintel, SL
Diputació de Barcelona
Mesquitrans España
Recollides de llet, SL
Motoscuela, SL
Centre de Formació Viària Poble Sec, SL

Establiments de turisme rural
Ca la Cecilia
Ca la Ferratina
Mas de Bruquet
Cal Valeri
Casa Jaumet 2

Establiments hotelers
Hotel Somlon

Centres esportius
Club Tennis Vic

Productes de formigó amb material
Mosaics Planas, SA

A banda dels nous atorgaments que es detallen a continuació, 6 empreses han renovat o han ampliat la seva etiqueta ecològica de la Unió Europea, corresponents a productes de neteja d’ús general, cuines i banys, detergents per a la bugada, detergents per a rentavaixelles, pintures i vernissos d’interior i exterior i paper tissú.

Allotjaments turístics
Pere Solé Rovira (RCP MAS LLAGOSTERA AGROTURISME)
Carpe Vitam, SL (HOTEL SOMLOM)

A banda de les noves inscripcions que es detallen a continuació, 24 organitzacions han renovat el seu registre EMAS.

Corporación CLD S.U.T.R UTE (2 centres)
Corporación CLD S.U.T.R S.L (2 centres)
FCC Ambito S.A (1 centre)
Transvinyots, S.L (1 centre)

© Generalitat de Catalunya