• Imprimeix

Serveis dels ecosistemes de l’Espai Natural Protegit de l'Estany d'Ivars-Vila-sana

L’Espai és una gran zona humida d’interior que acull una biocenosi molt interessant, amb una gran diversitat d’aus aquàtiques i també un gran interès per quiròpters associats a les masses d’aigua.

19/03/2018 10:03
Serveis dels ecosistemes de l’Espai Natural Protegit

Els serveis ecosistèmics són recursos o processos dels ecosistemes naturals que aporten beneficis a la societat. A escala internacional s’han definit quatre categories diferents de serveis, tots ells vitals per a la salut i el benestar dels éssers humans: serveis de proveïment, de regulació, culturals i de suport.

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana organitza nombroses activitats d’educació i sensibilització ambiental. Es tracta d’un espai força visitat per singular. S’hi porten a terme l’observació d’aus i activitats de natura i senderisme.

Des de l’inici de la recuperació de l’estany, nombroses entitats i el Consorci han realitzat actuacions de recuperació d’ecosistemes, d’inventari i seguiment de la biodiversitat, d’investigació i de foment de l’ús públic.

L’estany d’Ivars està fortament associat als municipis que hi tenen territori, en els quals s’hi havia desenvolupat fins i tot una activitat pesquera.

Com a zona humida de gran dimensió i aïllada enmig d’una extensa àrea agrícola, té un especial interès per a grups de fauna singular, com el de les aus aquàtiques.