• Imprimeix

Oferta formativa del Programa escoles verdes (PEV)

El període d’inscripció és del 12 al 26 de setembre de 2017 i les assignacions es podran consultar a partir del 9 d’octubre.

13/09/2017 13:09
Programa Escoles Verdes

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya impulsen el Programa d’educació per a la sostenibilitat amb la finalitat que tots els centres docents de Catalunya incorporin en els seus projectes educatius els principis, els objectius i les actuacions que promoguin els aprenentatges necessaris per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació ambiental i de la sostenibilitat.

Fa molts anys que els centres educatius catalans desenvolupen iniciatives d'educació ambiental. El 1998 una iniciativa conjunta dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Ensenyament va posar en marxa el Programa Escoles Verdes com a un programa específic d’educació ambiental. Aquest programa i el procés general de presa de consciència ambiental han permès que el nombre de centres docents compromesos amb l’educació ambiental hagi anat creixent al llarg dels darrers anys.

Tots els centres que formen part de la Xarxa d’escoles verdes han de participar en un seminari territorial d’equips de centre o en seminari de coordinació d’equip de centre, atès que són les eines bàsiques per a la formació, dinamització i seguiment dels centres que participen en el Programa Escoles Verdes.

Ja es poden consultar els cursos de formació inicial i els seminaris territorials d’equips de centre i de coordinació d’equips de centre del PEV.