• Imprimeix

Visita l'Espai Natural d'Erms d'Aitona

Els Erms d'Aitona són un excel·lent representant del paisatge erm de les planes de l’Ebre mitjà, on hi ha representats els elements més típics dels erms i prats secs de la Catalunya àrida.

06/04/2017 10:04
Visita l'Espai Natural

L'Espai presenta un elevat interès paisatgístic per la integració i equilibri existent entre els conreus de secà i els fragments de vegetació natural, que ocupa sovint una zona d’antics conreus de cereals i ametllers, molts dels quals abandonats i coberts actualment per comunitats vegetals d’especial interès botànic, amb nombroses espècies de flora endèmiques ibèriques i de la vall de l’Ebre.

En aquest Espai s’hi donen usos ramaders, principalment de bestiar oví, i sobretot agrícoles. Una part de l'Espai ha estat ocupada darrerament per conreus de regadiu.

Quant a la fauna, cal remarcar, per exemple, la presència d’ocells esteparis com el torlit (Burhinus oedicnemus) o el gaig blau (Coracias garrulus), que tenen en aquesta àrea una de les poques localitats de nidificació a les terres catalanes.