• Imprimeix

Podeu consultar el número 15 del Butlletí d'Etiquetatge Ecològic i Gestió Ambiental

En el butlletí, hi trobareu notícies, estadístiques i webs d'interès sobre els sistemes d’etiquetatge ecològic; d’aquesta manera es pretén estimular la millora ambiental dels productes i els serveis del mercat.

10/09/2018 11:09
Butlletí d'Etiquetatge Ecològic i Gestió Ambiental

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea són sistemes d’etiquetatge ecològic de productes i serveis. Són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que identifiquen i certifiquen de manera oficial que certs productes o serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient tenint en compte tot el seu cicle de vida. Els productes i els serveis ecoetiquetats compleixen criteris ambientals estrictes establerts prèviament.

Els sistemes de gestió ambiental i les estratègies per desenvolupar la responsabilitat social empresarial responen a un model de gestió de les empreses que permet integrar, de manera voluntària, els aspectes ambientals dins els objectius econòmics i en les relacions amb els grups d'interès. 

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, l’organisme competent per concedir aquestes etiquetes ecològiques és la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat.