• Imprimeix

Finalització de l’avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10

Amb relació a l'avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a la zona de protecció especial (ZPE), que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 3 d'agost de 2017, us informem que:
- En aquests moments, les mitjanes diàries de PM10 de les estacions integrades a la XVPCA han disminuït respecte el dia d’ahir.
- La previsió meteorològica pel diumenge indica un canvi de masses d’aire, degut a que l’anticicló es desplaçarà cap a la zona central d’Europa i a Catalunya hi haurà una entrada d’aire més fred en alçada.
- Es preveu una disminució de les emissions associada al cap de setmana, com a conseqüència de la reducció de la mobilitat obligada.

04/08/2017 22:08