• Imprimeix

Finalització de l’avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per NO2

Amb relació a l'avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de diòxid de nitrogen (NO2), fet el 15 de juny de 2017 per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, us informem que:
- Durant el dia d’ahir no es va superar 160 µg/m3 de NO2.
- Els nivells de NO2 han disminuït a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i, actualment, estan per sota dels valors límit establerts per la legislació.
- La previsió dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics per al dia d'avui i de demà, indica que els nivells de NO2 no superaran el valor horari de 160 µg/m3.

19/06/2017 10:06