• Imprimeix

Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per NO2

Atesos els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui i de demà, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant NO2, per a la zona de protecció especial (ZPE).

21/06/2018 13:06

La mesura es pren perquè els nivells de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) han superat el valor de 160 μg/m³ de mitjana en una hora en més d’una estació de la ZPE. 

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic durà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació o bé desactivar l’avís preventiu.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. A banda de les recomanacions de caire general, podeu trobar les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació, dirigides als col·lectius més vulnerables i a la població en general.