• Imprimeix

Avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10

Atesos els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des de l'1 d’agost, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet un avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pel contaminant PM10 per a la zona de protecció especial (ZPE).

03/08/2017 12:08