• Imprimeix

Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per PM10

Atesos els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) a causa de la presència d'una intrusió de pols africana des del dia 20 d'abril, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a tot el territori de Catalunya.

23/04/2018 15:04

S’adjunta l'informe d’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre els dies 20/04/2018 i el 23/04/2018 fins a les 09:00 hores.

Es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells esmentats i s’informarà del seu estat diàriament fins a la seva finalització.

També, us fem arribar un seguit de recomanacions de salut i mesures per tal de no incrementar les emissions.