• Imprimeix

Avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10

Atesos els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet un avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pel contaminant PM10 per a la zona de protecció especial (ZPE), a la Zona de Qualitat de l’Aire 6-Plana de Vic i Zona de Qualitat de l’Aire 14-Terres de Ponent.

21/11/2017 12:11

S’adjunta l'informe d’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre els dies 18/11/2017 i el 21/11/2017 fins a les 09:00 hores.

Es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells esmentats i s’informarà del seu estat diàriament fins a la seva finalització.