• Imprimeix

Per Nadal, tinença d’animals responsable

Un animal de companyia no és una joguina i la seva tinença comporta responsabilitats. Un animal de companyia és un ésser viu que necessita que ens n'ocupem i en tinguem cura durant tota la seva vida.

29/12/2017 14:12
Animals de companyia

Abans d’adoptar-ne o comprar-ne un, és important pensar de forma responsable quin s’escollirà, tenint en compte el seu caràcter, edat, espai de la nostra llar, etc., i informar-nos de les obligacions i responsabilitats que comportarà. 

Si decidiu adquirir un animal de companyia, Catalunya té repartits arreu del territori centres d’acollida d’animals —tant de gestió pública com gestionats per entitats de protecció dels animals—que us esperen: millor adoptar que comprar, ja que hi ha molts animals de companyia que esperen poder tenir una nova llar. 

Cap a una tinença responsable

La llei de protecció dels animals disposa que els propietaris tenen altres obligacions a més de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada espècie.

La tinença responsable consisteix a tenir-los degudament identificats i censats; a visitar periòdicament el veterinari; a desparasitar-los i alimentar-los correctament; a permetre’ls fer exercici diàriament; a recollir-ne les deposicions i no abandonar-los mai.

L’omissió d’obligacions, el maltractament o l’abandonament es consideren infraccions greus o molt greus, en funció de cada cas.

Les sancions lleus, d’entre 100 i 400 euros, s’aplicaran a propietaris que no hagin xipat o censat els seus animals.

No donar-los atenció veterinària, abandonar-los o vendre’ls il·legalment (sense que estiguin inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics) es considera una sanció greu i la multa va dels 401 als 2.000 euros.

Les sancions més elevades, d’entre 2.001 i 20.000 euros, corresponen a infraccions molt greus, com el maltractament, la mutilació, l’abandonament en espais de perill com les carreteres o l’organització de baralles. 

Catalunya va aprovar la primera llei de protecció dels animals de l’estat espanyol l’any 1988. Aquella llei va ser modificada en diverses ocasions fins que, amb la llei 22/2003 de 4 de juliol, es consolida el marc legal actualment vigent i que ha estat refós mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) disposa del Registre d’Entitats Col·laboradores, amb 193 entitats inscrites a hores d’ara.

Les associacions de protecció i defensa dels animals que hi estan inscrites poden optar als ajuts que el DTES convoca per a la identificació i esterilització dels animals de companyia.