• Imprimeix

La UICN celebra 70 anys, i Catalunya fa 28 anys que n’és membre

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) celebra enguany els 70 anys i la participació des del Departament de Territori i Sostenibilitat és una de les facetes de l'acció internacional de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

31/01/2018 10:01
imatge1
imatge2
imatge3

La UICN és l’organització ambiental més antiga i extensa del món, i actualment també la més professionalitzada. Com a tal, ha estat reconeguda com a organització observadora davant de les Nacions Unides. Creada l’any 1948, avui reuneix més de 1.300 organitzacions (governamentals i no governamentals) de 170 països, i uns 11.000 científics i experts voluntaris que treballen sota l’objectiu principal de conservar la biodiversitat arreu del món. Com a punt de trobada d’experts, investigadors, ONGs, administracions, comunitats locals i empreses, avui la UICN és el fòrum mundial més influent i capdavanter en matèria de conservació i de desenvolupament sostenible. Una secretaria professional, integrada per uns 1.000 treballadors repartits en més de 45 oficines, coordina el compliment del programa de treball de la institució, que els membres revisen i voten durant el Congrés Mundial de Conservació de la Natura (CMCN). Aquest congrés se celebra cada 4 anys. I cada 10 anys la UICN organitza el Congrés Mundial de Parcs, dedicat a espais naturals protegits.

Des de la Generalitat s’ha participat en uns i altres, però més intensament en els congressos quadriennals. Un d’aquests congressos, el de 2008, es va celebrar a Barcelona. Fou acollit pel Govern de la Generalitat de Catalunya (membre d’UICN des del febrer de 1990), mitjançant l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge, juntament amb l’Administració de l’Estat (representada per l’aleshores Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí de l’Estat) i, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, va ser amfitriona del 4rt Congrés Mundial de Conservació de la Natura, les activitats del qual es van dur a terme en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (Fòrum). Al 2008 la implicació de la Generalitat de Catalunya va anar més enllà de la simple representació institucional, per adoptar un paper coordinador amb les altres administracions implicades, els membres catalans de la UICN, el Comitè Espanyol de la UICN i el Secretariat de la UICN.

Tant al Congrés de 2008 com en els següents (2012 i 2016) el Departament de Territori i Sostenibilitat va participar activament, presentant mocions a l’Assemblea de membres: algunes referides al contingut dels Estatuts de la Unió i d’altres de contingut tècnic. Les més rellevants i vinculades amb el pla de treball de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, aprovades el 2012 al 5è Congrés, són:

  • La incorporació de criteris de conservació de la natura en les polítiques de planificació territorial.
  • El foment de la responsabilitat exterior internacional en relació als impactes sobre la biodiversitat global.

Al 2016 la participació al Congrés Mundial es va orientar a defensar una proposta de revisió dels Estatuts de l’entitat, per atorgar més rellevància al rol de les administracions locals i regionals en la governança i la protecció efectiva de la natura. Una proposta que actualment està essent valorada i que es plantejarà de nou al Congrés de 2020.

Durant les etapes entre congressos, el Departament es fa càrrec de seguir la implementació de les resolucions que promou, de coordinar l’acció dels membres catalans d’UICN i de participar en el Comitè Espanyol de la UICN, a més d’acollir per delegació el vot de la resta de membres de l’estat espanyol identificats com a agències governamentals. Amb posterioritat als congressos, organitza sessions de retorn per traslladar a la resta de membres i persones i entitats interessades, els acords i resultats més rellevants.