• Imprimeix

El Montsant, primer espai català amb doble protecció de la qualitat lumínica i acústica

La certificació és una oportunitat per captar un turisme sostenible interessat per la tranquil·litat, l'escolta de la natura i l'observació del firmament, i permet tenir una oferta complementària no estacional als molts atractius turístics de la zona.

22/10/2018 09:10
lliurament certificat

L’objectiu de la declaració de la doble protecció contra la contaminació acústica i lumínica és múltiple:

  • Detectar zones que mantenen unes condicions de sons naturals o de baixos nivells de soroll o bé de foscor natural.
  • Delimitar-les i preservar-les amb una figura jurídica de protecció.
  • Elaborar un pla d’actuacions que en permeti la conservació i, si escau, la millora del seu ambient acústic i lumínic.
  • Senyalitzar i difondre l’existència d’aquestes zones i promoure’n el gaudi.
  • Aprofitar aquestes zones com a elements de sensibilització i educació ambiental.

La Serra de Montsant té una elevada diversitat biològica i escàs grau d’artificialització. A banda de les seves qualitats naturals i paisatgístiques, disposa d'un patrimoni cultural testimoni de l'ocupació i de les activitats antropogèniques que s’hi han desenvolupat al llarg dels segles. El nom de la serralada, Montsant, també ens indica que la muntanya ha estat, des d'antic, un indret d'espiritualitat.

La tranquil·litat i la foscor són valors ambientals intrínsecs del Parc als quals se’ls ha de donar valor i que tenen una gran potencialitat de ser aprofitats com a recurs de sensibilització ambiental i turístic.