• Imprimeix

Protocols de control de la flora exòtica invasora: budleia

La budleia Buddleja davidii és una planta exòtica invasora inclosa al catàleg estatal d’espècies exòtiques invasores; està prohibit el seu comerç, transport i propagació.

12/07/2018 13:07
budleia

La budleia (Buddleja davidii) és una planta exòtica invasora originària de la Xina central i el Tibet. Es tracta d’un arbust de creixement ràpid i vigorós. Té les fulles oposades, lanceolades, de 10-25 cm x 2-4 cm, de color verd fosc a l’anvers i gris al revers.  Floreix de juliol a setembre i fa inflorescències grans amb forma de panícula, disposades a la part terminal de les tiges, amb petites flors tubulars violàcies i flairoses . Es calcula que una sola planta pot generar entre 100.000 i 3.000.000 de llavors, que es dispersen pel vent i l’aigua. 

A Catalunya és una espècie establerta en bona part del territori, especialment abundant als sectors montans del terç nord del país. Es fa sovint a ribes de rius, rieres i torrents, però també en d’altres ambients com marges de camins, talussos i altres ambients oberts o de caràcter ruderal. Requereix humitat i llum directa i no sobreviu les sequeres prolongades. Es va usar antigament per a usos ornamentals. 

La budleia està inclosa al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (d’acord amb el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores), fet que determina la prohibició de la seva comercialització, transport i plantació, així com d’altres prohibicions en relació a la tinença. 

Convé dur a terme l’eliminació dels poblaments naturalitzats d’aquesta espècie seguint protocols de control elaborats per experts i obtenint les autoritzacions corresponents en cada cas.