• Imprimeix

Protocols de control de la flora exòtica invasora: mimosa

La mimosa (Acacia dealbata) és una planta exòtica invasora inclosa al catàleg estatal d’espècies exòtiques invasores; està prohibit el seu comerç, transport i propagació intencionada.

17/05/2018 13:05
mimosa

La mimosa és un arbre originari del sud-est d’Austràlia, poc exigent pel que fa al tipus de sòl, resistent a la sequera i que té gran capacitat per rebrotar. A Catalunya pot tenir un comportament clarament invasor en ambients mediterranis forestals que han estat fortament pertorbats (per tales, incendis, etc.) o en ambients de ribera mediterranis.

Els poblaments naturalitzats d’aquesta espècie s’originen gairebé sempre a partir d’exemplars ornamentals plantats prop d’edificacions. És una de les espècies que segurament es veurà afavorida al nostre territori en l’escenari d’augment de les temperatures relacionat amb el canvi climàtic.

Està inclosa al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (d’acord amb el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores), fet que determina la prohibició de la seva comercialització, transport i plantació així com d’altres prohibicions en relació a la tinença.

Convé dur a terme l’eliminació dels poblaments naturalitzats d’aquesta espècie seguint protocols de control elaborats per experts i obtenint les autoritzacions corresponents en cada cas.