• Imprimeix

Ajuts per a actuacions en els espais naturals protegits per valor de 4,5 milions

El gruix es destina a la restauració, conservació i millora dels espais naturals, els hàbitats i les espècies; a la infraestructura i equipament necessaris per a l’ús públic d’aquests espais; i a actuacions de desenvolupament local alineades amb la protecció de la natura.

13/04/2018 09:04
imatge

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat ajuts per desenvolupar diverses actuacions dins d’espais naturals de Catalunya, per un import global de 4,5 milions. Aquests ajuts estan cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Els ajuts es distribueixen en quatre àmbits territorials:

  • Actuacions en espais naturals de protecció especial (parc nacional, parcs naturals i paratges naturals d'interès nacional).
  • Actuacions en espais del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000.
  • Actuacions en zones humides no incloses en espais protegits .
  • Subvencions als hàbitats i espècies protegides, singulars o amenaçades en espais no inclosos en els tres àmbits anteriors.