• Imprimeix

Hipermapes d'inspeccions ambientals integrades i d'establiments PRTR

L'Hipermapa és l'instrument corporatiu de la Generalitat per a publicar la seva informació georeferenciada d’arreu de Catalunya, d’una forma integrada i sistemàtica.

07/03/2018 14:03
hipermapa

Aquest visor forma part del Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu de la Generalitat (SIG Corporatiu), una eina transversal que permet integrar en una mateixa plataforma les dades territorials generades des de tots els departaments del Govern català.

Mitjançant aquest visor de l’Hipermapa, es vol millorar l’accessibilitat de la geoinformació oficial per als ciutadans i contribuir, així, a una major transparència institucional.

Del conjunt de les capes d’informació geogràfica disponibles en el visor de l’Hipermapa destaquem:

  • La recent actualització de la capa associada a la georeferenciació dels establiments afectats pel Registre Europeu d’Emissipons i Transferències de Contaminants (Registre E-PRTR).
  • La incorporació d’una nova capa que identifica els establiments que, des de l’any 2014, han estat objecte d’inspecció ambiental integrada i que permet descarregar-se un extracte dels informes d’inspecció.