• Imprimeix

El binomi d'aigua i energia

La generació i el transport d’energia demanen aigua i prop del 8% de l’energia generada globalment serveix per bombar i tractar l’aigua i fer-la arribar als consumidors.

13/02/2018 08:02

S’associen emissions de GEH produïdes durant tot el cicle integral de l’aigua, des de la captació i potabilització, la distribució, el tractament de l’aigua residual fins al retorn de l’aigua depurada al medi o la seva reutilització. Aquestes emissions s’han reduït en els darrers anys gràcies a les millores energètiques dels sistemes en totes les etapes, i també, s’han reduït en bona part per l’estalvi en el consum. Tot i això, cal seguir conscienciant a la població del lligam entre aigua i energia, i posar de manifest que la formulació de solucions integrades en matèria d’aigua i d’energia té uns importants efectes econòmics, socials i ambientals.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha col·laborat en diverses iniciatives per millorar l’eficiència de l’energia en processos de dessalinització i de tractament d’aigües. En aquest sentit, destaca el projecte europeu Nawades amb el qual es van desenvolupar tecnologies per tal de reduir l’energia en processos de dessalinització per mitjà de membranes. La gestió de l'aigua a Catalunya està encaminada a progressar cap a un model més eficient i sostenible, sota criteris de qualitat i d'excel·lència en el binomi entre aigua i energia i orientat a l'economia circular.