• Imprimeix

Territori i Sostenibilitat inicia les obres de recuperació i protecció dels sistemes dunars de l’Empordà

Es tracta d’un dels projectes del Programa d’infraestructura Verda de Catalunya 2017-2021, que es financen, en part, amb aportacions del Fons europeu de desenvolupament regional.

29/01/2018 13:01
imatge

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat les obres del projecte de recuperació i protecció dels sistemes dunars de l’Empordà a diverses platges de Castelló d’Empúries; Sant Pere Pescador; Torroella de Montgrí i Pals, dins dels parcs naturals dels Aiguamolls de l’Alt Empordà i Montgrí-Baix Ter-Illes Medes que formen part, a més, de la xarxa Natura 2000.

Els sistemes dunars on s’actua són dels més importants del país i allotgen diversos hàbitats d’interès comunitari, alguns dels quals constitueixen també alguns dels hàbitats més amenaçats a Catalunya. Pel que fa a la flora, en l’àmbit del projecte trobem diverses espècies de flora amenaçada a Catalunya com Stachys maritima o algunes del gènere Limonium.

Respecte la fauna, destaquen algunes espècies d’invertebrats específics d’aquests ambients sorrencs; entre els vertebrats, espècies protegides com el sargantaner petit (Psamodromus edwarsianus) i una població nidificant de corriol camanegre (Charadius alexandrinus), espècie amenaçada a Catalunya.

Malgrat les actuacions de conservació puntuals de restauració i manteniment dutes a terme per diverses administracions i els parcs naturals esmentats, l’estat de conservació d’aquests sistemes dunars ha fet necessari executar un projecte per posar-los en valor, restaurar-los i protegir-los.

Les actuacions contemplades al projecte són, en síntesi:

  • Millora morfològica del sistema dunar: enderroc de petites estructures; col·locació d’elements generadors de dunes.
  • Col·locació o substitució de tanques de diversa tipologia per delimitar els hàbitats dunars.
  • Millora de la vegetació psammòfila: eliminació d’espècies al·lòctones; plantació d’espècies psammòfiles.
  • Senyalització interpretativa i indicativa sobre la protecció de les dunes.

Les obres tenen un termini d’execució de cinc mesos i un cost de prop de 600.000 euros.

Els projectes del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya s’emmarquen en l’Estratègia de la Unió Europea sobre la Biodiversitat fins a 2020: la nostra assegurança de vida i capital natural. Un dels objectius d’aquesta estratègia és el de mantenir i millorar la infraestructura verda i restaurar ecosistemes degradats que garanteixi una millor connectivitat funcional entre ecosistemes, dins i fora dels espais Natura 2000.