• Imprimeix

Impacte econòmic dels espais naturals protegits

L’any 2013, l’Institut Cerdà va realitzar, amb el finançament de l’obra social de La Caixa, un estudi en el que s’analitzava 16 espais naturals, i va revelar que aquests generen 192 milions d’euros anuals, en forma de valor afegit brut associat a activitats del sector serveis (un 83%), a la gestió dels propis espais (un 9%) i a activitats agrícoles (un 8%).

12/12/2017 08:12

Pel que fa a l’ocupació, el conjunt d’espais naturals generaven 5.110 llocs de treball (3.909 empleats al sector serveis, 727 empleats en la gestió dels espais i 473 empleats a les activitats agrícoles).

Segons l’estudi, la gestió dels espais naturals és un factor clau per mesurar els efectes socioeconòmics que produeix cadascun dels espai analitzats. Es desprèn que per cada euro que s’inverteix en gestió, es generen 8’8 euros en forma de valor afegit brut en les diverses activitats econòmiques.

Tot i això, el nivell de recursos econòmics i humans disponibles pels diferents òrgans gestors varia en cada cas. Els dos espais amb millor finançament són els dos parcs que compten amb la intervenció activa de la Diputació de Barcelona. Si es deixen de banda aquests espais, la norma general és que la figura del Parc Nacional compta amb més recursos que els parcs naturals, i aquests, al seu torn, amb més que la resta d’espais protegits.

A partir de l'anàlisi de l’activitat econòmica i social que generen els espais naturals es disposa de dades útils per a la gestió i la planificació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya; així com per a l’impuls d’estratègies de reactivació i millora econòmica del territori vinculades a la protecció del patrimoni natural.