• Imprimeix

Connectivitat i fragmentació. La qualitat dels hàbitats

La connectivitat ecològica és la mesura en què el territori facilita o impedeix el moviment dels diferents organismes entre els hàbitats que el conformen. Aquest moviment es pot veure més o menys afectat segons la distribució espacial i la qualitat dels elements que es troben en el territori. Es pot entendre com a la possibilitat que tenen les espècies a desplaçar-se.

12/09/2017 08:09

Així, la fragmentació dels hàbitats és una de les pressions més greus i que més compromet la conservació de la biodiversitat.

La connectivitat ecològica és una lectura complementària de la fragmentació.

Mesura l’afinitat entre hàbitats, i considera les barreres físiques que s’hi interposen, principalment les infraestructures, per la qual cosa els valors de fragmentació més alts (o de connectivitat més baixa) es troben al voltant de les grans àrees urbanes.