• Imprimeix

Presentació de resultats Exercici intercomparatiu d'un mesurament acústic

Durant la "Setmana Sense Soroll" (del 24 al 30 d’abril de 2017) es va dur a terme una prova pràctica de mesurament de nivells de pressió sonora a l’ambient interior segons el procediment definit a l’annex 4 de la Llei 16/2002, 28 de juny, modificat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre.

04/12/2017 12:12
imatge

Els resultats obtinguts dels participants en l’exercici d’intercomparació s’han tractat estadísticament, de manera codificada, i se n’han obtingut una sèrie de conclusions, com la desviació o dispersió dels resultats de l’assaig, causes, etc.

El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica ha presentat aquests resultats el dia 1 de desembre de 2017 a la Sala d’Actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.