• Imprimeix

Publicats els anuncis d'informació pública dels inicis dels procediments de declaració d'una zona d'especial protecció de la qualitat acústica i d'un punt de referència al Parc Natural de la Serra del Montsant i la seva àrea d'influència

DOGC núm. 7474 (16.10.2017)

06/11/2017 00:11

La documentació associada a cada procediment es podrà consultar al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, e-tauler.

Les persones interessades poden fer-hi les al·legacions oportunes en el termini d'un mes a les oficines de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (avinguda Diagonal, 523-525, planta baixa, 08029 Barcelona) i als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (carrer Aragó, 244-248, 08007 Barcelona), Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (carrer Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida), Tarragona (carrer Anselm Clavé, 1, 43004 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (avinguda de la Generalitat, 116, 43500 Amposta).