• Imprimeix

Els governs regionals són claus en el desenvolupament de polítiques contra el canvi climàtic

Durant 12 dies, entre el 6 i el 17 de novembre de 2017, se celebra la COP23. Aquest any la presidència la té la República de Fiji, amb el suport d’Alemanya, i te lloc a Bonn.

14/11/2017 08:11

A la COP21, celebrada a París entre novembre i desembre de 2015, les parts van negociar el que es coneix com l'Acord de París, que va establir accions i objectius específics per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, mitigar i adaptar-se als efectes del canvi climàtic i finançar la mitigació i l'adaptació en països en vies de desenvolupament. L'acord va entrar en vigor gairebé un any més tard, a l’any 2016. Els països signants van acordar treballar per limitar l'augment de la temperatura mundial per sota dels 2 ºC, tot i que s’ha d’intentar de totes maners mantenir l'augment fins als 1,5 ºC i que no se sobrepassi aquest valor. L'acord de París és especialment significatiu perquè és un acord jurídicament vinculant.

Per aconseguir aquests propòsits són essencials els governs regionals, ja que treballen en un àmbit que permet una elevada flexibilitat en el desenvolupament i implementació de polítiques i un grau més gran d’experimentació i millor capacitat de revisar i afinar les polítiques existents.