• Imprimeix

Les condicions meteorològiques i la qualitat de l’aire

L’atmosfera és la coberta gasosa que embolcalla la Terra. Aquesta coberta està formada per un conjunt de components que estan en equilibri i que determinen el clima del planeta. Quan altres substàncies alienes a la composició de l’atmosfera passen a formar-ne part un cert temps es consideren contaminants atmosfèrics. Aquests contaminants poden alterar-ne l’equilibri, la dinàmica i el comportament. També hi són incloses totes aquelles substàncies que conformen l’atmosfera quan es presenten en concentracions superiors a les naturals.

09/01/2018 08:01

Les condicions meteorològiques determinen sovint la qualitat de l’aire en un lloc i un moment concret. D’una banda perquè la inestabilitat meteorològica ajuda a la dispersió de contaminants, i de l’altra, perquè hi ha contaminants que requereixen una radiació solar intensa per a la seva formació, és el cas de l’ozó troposfèric.