• Imprimeix

Oportunitats que ens ofereix l’economia verda i circular amb una mirada sistèmica

Ja està disponible la infografia al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

04/08/2017 11:08
Infografia Oportunitats que ens ofereix  l’economia verda i circular amb una mirada sistèmica

De manera molt esquemàtica es visualitzen les oportunitats que ofereix aquest nou model tant per a la macroeconomia, la microeconomia, el medi ambient i la ciutadania.

L’economia circular defineix un model basat en la racionalització dels cicles dels recursos (materials, aigua i energia) i la maximització de la utilitat i el valor dels productes, components i materials en tot moment.

S’oposa al model lineal de fabricar, usar i llençar.  És una economia dissenyada per ser reparadora i regenerativa que prima la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge dels materials i productes existents, davant la utilització de matèries primes verges.