• Imprimeix

Vistiplau ambiental al Pla especial urbanístic d’integració paisatgística de la platja de Castell de Palamós

El Pla estableix l'ordenació de l'ús públic d'accés a la platja de Castell, allunyant la zona d'aparcament del litoral per disminuir l'impacte sobre l'entorn i integrar-la en el paisatge. Unes passeres de vianants connectaran el nou aparcament amb la zona d’acollida darrera la platja, evitant la degradació del medi natural pel pas incontrolat de persones.

13/07/2017 13:07
imatge

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès l’informe ambiental estratègic que valida el Pla especial d’ordenació de l’entorn de la platja de Castell, a Palamós, per protegir el mosaic agroforestal i els espais de dunes, i permetre un ús respectuós de la platja.

El Pla especial permetrà millorar la regulació dels usos en aquest espai, de 13,87 hectàrees, dins l’àmbit del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) Castell-Cap Roig, compatibilitzant les activitats que s'hi duen a terme amb la protecció i la conservació.