• Imprimeix

Els espais amb un cel nocturn de qualitat

La protecció del cel nocturn és un element de qualitat ambiental pel medi i de qualitat de vida per a la ciutadania, la qual cosa afavoreix donar solucions a la degradació del medi a la nit. També beneficia a la societat, ja que respecta els rellotges biològics de les persones i l’equilibri dels ecosistemes.

04/04/2017 09:04

Els espais amb un cel nocturn de qualitat (ECNQ) són àrees que han mantingut uns certs nivells de qualitat del cel nocturn, i que per les seves característiques singulars es considera convenient atorgar-los un distintiu. La declaració dels espais amb un cel nocturn de qualitat es fa per Resolució del director o la directora general competent en matèria de contaminació lumínica. Aquesta ha d’incloure la delimitació de l’àrea que es declara i l’aprovació d’un pla de prevenció de la contaminació lumínica amb l’objectiu de mantenir i millorar les seves condicions.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat el municipi de Saldes com el primer en disposar d’ECNQ. D’altra banda, s’ha iniciat la campanya de mesures del medi natural nocturn de l'Alta Garrotxa per ser declarat també ECNQ