• Imprimeix

Nova col·lecció de pòsters de Medi Ambient

S’ha creat una col·lecció de pòsters a partir de la publicació de l’Informe sobre l’estat del Medi Ambient per posar a disposició de tothom la informació ambiental d’una manera divulgativa i visual.

03/03/2017 08:03

La col·lecció consta de dues línies segons la informació en la qual es basa: els missatges claus i les càpsules d’informació. Aquesta informació, a la vegada, està dividida en els mateixos àmbits que apareixen a l’informe: aigua, biodiversitat, canvi climàtic, energia, medi atmosfèric, participació pública i residus.

Al llarg de l’any s’aniran publicant els diferents pòsters a través de la pàgina web i de les xarxes socials de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, com Twitter, Flickr i Pinterest.

Avui, Dia Mundial de la Natura, es presenta el pòster sobre el Pla estratègic dels espais naturals protegits de Catalunya. Aquest Pla posa l’accent en la qualitat de la protecció dels espais naturals per mitjà de criteris que es basen en els valors i el patrimoni natural, l’aprofitament dels recursos i el desenvolupament socioeconòmic en el territori.

#infoambiental