• Imprimeix

El Govern ha aprovat el Decret de declaració del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

La declaració permetrà compatibilitzar la conservació del patrimoni natural amb el desenvolupament social i econòmic i donar resposta a una demanda reiterada del territori i consensuada amb els principals agents econòmics i socials.

06/10/2015 09:10
PN Capçaleres del Ter i del Freser

Atenent a les exigències de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, de regulació dels drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, i concretament al mandat de l’article 16, participació del públic en l’elaboració de determinats plans, programes i disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient, es fa públic l'informe sobre el procés d’informació pública i tràmit d’audiència relatiu al procés de tramitació i declaració del Parc Natural, que descriu les aportacions rebudes i en justifica l’estimació o desestimació.