• Imprimeix

Entra en vigor el Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

27/11/2015 12:11
Decret

El Decret estableix les bases legals perquè Catalunya disposi en els propers anys d’un enllumenat exterior eficient i respectuós amb el medi ambient. Així mateix, té com a objectiu assolir 4 principis bàsics en la il·luminació artificial:

  • Adequar la quantitat de llum de manera que se n’utilitzi només la justa per portar a terme l’activitat amb normalitat.
  • Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar.
  • Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat, llevat que hi hagi motius de seguretat.
  • Utilitzar làmpades d’alta eficàcia lluminosa, adequades a la visió humana i a l’activitat que es desenvolupa.


La seva implementació suposarà, a llarg termini, una reducció del 28% de la llum que actualment s’emet cap al cel i una reducció de la despesa energètica de més de 90 milions d’euros anuals.

Aquesta norma regula els nous enllumenats exteriors tant públics com d’activitats econòmiques i la seva aplicació permetrà disminuir-ne el consum elèctric prop d’un 40% i la potència mitjana de les làmpades instal·lades un 34%; tot això mantenint o augmentant la qualitat de la il·luminació dels espais públics.