• Imprimeix

El Govern aprova el Reglament que desenvolupa la llei dels impostos ambientals atmosfèrics que graven la contaminació atmosfèrica de l'aviació comercial, en zones de protecció especial de l'atmosfera pel contaminant d'òxids de nitrogen, i de l'activitat industrial, per l'emissió de gasos i partícules contaminants

06/08/2015 07:08
El Govern aprova  el  Reglament

La fiscalitat ambiental que grava la contaminació atmosfèrica és una eina de gestió pública aprovada en el Pla d'Actuació de Millora de la Qualitat de l'Aire Horitzó 2020 el passat mes de setembre de 2014. Aquesta eina persegueix millorar la conducta del sector privat pel que fa a incorporar en els seus processos industrials (de generació energètica i sistemes de transport terrestre, aeri i marítim) les millors tècniques disponibles alhora que assumeix que el desenvolupament d'aquestes activitats no és possible sense que es produeixi una certa afectació ambiental, localitzada fonamentalment on es produeix l'activitat.

Per aquest motiu, seran necessàries mesures de compensació de la contaminació en altres sectors productius i amb polítiques de mobilitat sostenible dins el mateix territori que podran ser finançades, en part, per la recaptació que se'n derivi i sota el concepte de la política ambiental europea de "qui contamina paga".