• Imprimeix

Evolució de les polítiques ambientals: la gestió dels residus

Catalunya, en els darrers anys, ha esdevingut un país endreçat on els residus es gestionen de manera adequada i controlada, amb l’objectiu de convertir-los en recursos i minimitzar-los al màxim. Cap a l’economia circular.

16/08/2017 12:08
Evolució de les polítiques ambientals

Des de 2007, inici de la crisi, la generació de residus municipals ha recaigut, experimentant un creixement en els darrers tres anys.

L’any 2016 s’han generat 3,73 Milions de tones de residus municipals. La generació de residus per habitant ha estat de 1.36 kg/hab/dia. La proporció dels percentatges de recollida selectiva es manté força estable: orgànica 26.3%, paper i cartró 18.4%, vidre 11.6%, poda 6.5% i altres residus 27.5%.

Pel que fa als residus industrials, l'any 2015, s'ha mantingut el total de tones de residus a 3,6 milions de tones. Les activitats industrials que generen més residus són les del sector agroalimentari, el sector metal·lúrgic, així com les indústries químiques i les del paper. La via de gestió principal és la valortizació (78.2%) i la disposició (20.6%).