• Imprimeix

Estudi sobre seguiment d'indicadors de percepció de la ciutadania en matèria de medi ambient i sostenibilitat

Teniu al vostre abast els resultats de l'última consulta relativa a la percepció i hàbits de la ciutadania en relació amb els diferents factors ambientals, duta a terme a finals de l’any 2016.

16/03/2017 15:03
Valoració de l'estat ambiental del vostre municipi en relació amb la qualitat de l'aire.

Valoració de l'estat ambiental del vostre municipi en relació amb la qualitat de l'aire.

Quan es pregunta a la població en relació amb els problemes o reptes ambientals de caràcter municipal que més els preocupen, únicament un 5% indica explícitament que no estan preocupats per cap problema ambiental.

La contaminació, a nivell general i de l’aire, el canvi climàtic i els residus continuen sent percebuts com els principals problemes ambientals, situant-se a gran distància de la resta.

Des de l'any 2008, el Departament duu a terme consultes ciutadanes relatives al medi ambient en temes com la qualitat de l’aire, l'aigua, l'energia, els residus, el medi natural, la mobilitat i d’altres, mitjançant un qüestionari estructurat.

L'objectiu d'aquestes consultes és conèixer la percepció general de la ciutadania sobre l’estat ambiental de Catalunya i els hàbits de la població catalana en relació amb el medi ambient.