• Imprimeix

Novetats de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

El Govern ha aprovat els continguts mínims i els principis rectors que han d’orientar l’Estratègia. Aquest Acord de Govern l’han proposat conjuntament els departaments de Territori i Sostenibilitat, i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Paral·lelament, s’ha publicat al web els informes resultants del procés de participació pública: informes de les sessions de debat i aportacions al qüestionari de propostes en línia.

15/06/2017 14:06
Estratègia és natura

Durant el mes de juliol es publicarà al web l’informe final de resultats i de retorn del procés de participació pública. En aquest informe es presentaran totes les aportacions rebudes des de les diferents vies i canals de participació i un retorn de com s’han valorat en el document final de l’Estratègia. Així mateix, també es publicarà el document de l’Estratègia que es proposarà aprovar per Acord de Govern. 

Un cop s’aprovi l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat per Acord de Govern, es programarà una sessió pública de presentació del document.