• Imprimeix

Evolució de les polítiques ambientals: la meteorologia

En els darrers anys han evolucionat els sistemes de predicció meteorològica gràcies a l’avenç tecnològic i a la millora del coneixement científic en el camp de la meteorologia.

09/08/2017 12:08
Evolució de les polítiques ambientals

La meteorologia és la ciència que estudia l’estat del temps, el medi ambient atmosfèric i els fenòmens meteorològics. Per estudiar tots aquests fenòmens es necessiten estacions meteorològiques, que són capaces de mesurar la major part de les variables meteorològiques, per descriure l'estat del temps, les condicions meteorològiques o el temps atmosfèric.

Actualment, a l'any 2017, la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) consta d'un total de 186 estacions distribuïdes per tot el territori de Catalunya.

Les dades proporcionades pels diversos equipaments s’incorporen a una base de dades que permet realitzar tasques de vigilància meteorològica, estudis climàtics i recerca, entre d’altres.