• Imprimeix

Nou visor interactiu de les emissions atmosfèriques a la Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona

El Servei de Vigilància i Control de l’Aire ha publicat un visor que conté els inventaris d’emissions atmosfèriques georeferenciats sobre el territori.

02/07/2018 13:07
Visor d'emissions atmosfèriques

És un eina per avaluar les aportacions de cada contaminant, de cada font emissora, a l’atmosfera. Les fonts d’emissió considerades són el sector industrial, el sector domèstic i de serveis, el transport terrestre, el transport marítim i el transport aeri.