• Imprimeix

Inventari de zones humides

Les zones humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora, particularment fràgils i vulnerables. Cal, doncs, conèixer la seva localització, extensió i característiques i particularitats per fomentar-ne una gestió adequada. En aquest context i en aplicació de les funcions que té encomanades, la Direcció General de Polítiques Ambientals ha elaborat l'Inventari de les zones humides de Catalunya.

Amb aquest inventari es pretén:

  • Facilitar l'aplicació i el compliment del que disposa l'article 11.1 de la Llei 12/1985, d'espais naturals, en relació amb la protecció de les zones humides.
  • Constituir la base per a la redacció dels futurs plans sectorials de zones humides corresponents a les conques internes de Catalunya, a la conca de l'Ebre i a la del Xúquer.

 

A aquest efecte, l'inventari ha identificat i delimitat 2.980 zones humides. S'han generat fitxes per 332 zones humides, de les quals 25 corresponen als conjunts dels estanys alpins més representatius. En aquestes fitxes s'ha realitzat una caracterització ecològica, una avaluació de l'interès i la problemàtica de conservació i també s'han definit criteris i recomanacions per a la gestió de cada una d'aquestes. La resta de zones humides corresponen a 2.069 estanys alpins i 579 molleres i torberes que s'han delimitat en la cartografia digital.

Data d'actualització:  06.02.2018