• Imprimeix

El seguiment d'ocells comuns de Catalunya (SOCC)

El programa de Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) és un projecte impulsat des de la Generalitat de Catalunya i desenvolupat des de l’Institut Català d’Ornitologia amb l’objectiu principal de generar indicadors que permetin avaluar l’estat de conservació del nostre entorn a partir de les tendències temporals en l’abundància d’ocells comuns a Catalunya. Aquest programa de seguiment forma part del Sistema d’Informació sobre el Patrimoni Natural de Catalunya i està integrat al Pan-European Common Bird Monitoring Scheme.

El SOCC és un projecte científic fonamentat en la participació ciutadana. Com a tal, és obert a tots els ornitòlegs que vulguin col·laborar-hi mitjançant la realització de censos d’ocells. Aquests censos es realitzen de forma sistemàtica sobre uns mateixos itineraris de 3 km. El SOCC pretén conèixer les tendències de les poblacions, tant a la temporada de nidificació com a l’hivern, raó per la qual es realitzen dos censos en cadascuna d’aquestes estacions.

Tot sembla indicar que estem en una fase d’estabilitat al voltant dels 300 itineraris realitzats cada any. D’aquesta manera es pot considerar que actualment es disposa d’uns valors de cobertura adequats per assolir els objectius del projecte. Cal, però, concentrar esforços en el manteniment de la cobertura i ampliar-la a determinats sectors on és encara deficient.

Evolució del nombre d’itineraris SOCC realitzats cada any des de l’inici del projecte, l’any 2002. Les dades de 2017 encara s’estan recopilant i s’han de prendre com a provisionals (novembre 2017).

Número d'itineraris actius

(Clicar botó dret sobre la imatge per a més opcions)

Localització dels itineraris SOCC en actiu el 2017 (blau) i dels que no estan en funcionament actualment (vermell).

Localització itineraris

(Clicar botó dret sobre la imatge per a més opcions)

Data d'actualització:  26.04.2017