• Imprimeix

Jornades de Prospecció Biològica

Les Jornades de Prospecció Biològica són un tipus especial de treball de camp, internacionalment i tècnicament conegut com a bioblitz, on un grup de científics porten a terme durant varis dies un inventari biològic intensiu amb l’objectiu d’obtenir el màxim nombre de cites i d’identificar el màxim nombre d’espècies de fauna i flora d’una zona determinada i contribuir així a augmentar i avaluar el coneixement de la diversitat biològica de l’àmbit escollit. També poden tenir un caire més divulgatiu i anar dirigides als ciutadans i públic general o bé a la població escolar.

Aquest treball és una manera de contribuir al coneixement científic d’un àmbit i alhora promoure i difondre el coneixement sobre la biodiversitat biològica.

La Generalitat de Catalunya va organitzar l’any 2010 les primeres Jornades de Prospecció biològica en motiu de l’Any Internacional de la Biodiversitat al Solsonès, i l’any 2012 a l’espai natural protegit del Moianès i Riera de Muntanyola. L’any 2016 és previst que s’organitzin a l’espai natural protegit de Mas de Melons – Alfés.

S’organitzen de manera que compten amb la participació, per invitació expressa, de científics especialistes de tots els grups taxonòmics, que s’instal·len en un centre logístic, que és alhora la base del treball de camp i de l’anàlisi i el processament de les dades. A més de l’objectiu general d’incrementar el coneixement sobre la biodiversitat, totes les dades i les citacions obtingudes serveixen per alimentar el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya(BDBC) i per difondre els valors naturals i la biodiversitat de l’àmbit prospectat.

L’elecció de l’indret pot obeïr a diversos criteris: àmbits amb poques dades conegudes sobre biodiversitat, espais naturals protegits de recent creació, àmbits amb característiques de biodiversitat molt específiques, etc.