• Imprimeix

Trets principals de la geologia de Catalunya

Imatge

El territori català està constituït per tres grans dominis o unitats: la Serralada Pirinenca, la depressió Central (formant part de la depressió de l'Ebre) i les Serralades Costaneres Catalanes.

L'aixecament fa milions d'anys d'aquestes dues serralades principals ha permès l'aflorament actual de roques de diferent edat (des del Paleozoic fins al Quaternari) i naturalesa (roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques), així com estructures directament relacionades amb la formació d'aquestes serralades i també estructures relictes de processos Geològics anteriors.

Data d'actualització:  19.07.2010