• Imprimeix

INTERREG Europe BID-REX

El repte d’aquest projecte és que la informació sobre el patrimoni natural millori les polítiques públiques i, per tant, també l’estat de conservació del nostre capital natural i el benestar i la vida de les persones. Es treballarà per crear i enfortir la relació entre les dades rellevants de la biodiversitat i els processos de presa de decisions per a la conservació.

logo

Actualment, es genera a escala europea una gran quantitat d’informació sobre patrimoni natural des de fonts molt diverses (centres de recerca, universitats, l’administració pública o la pròpia ciutadania).

Aquesta informació és fonamental per establir l’estat de conservació de la natura d’un lloc determinat i també ho és per trobar solucions als problemes que el canvi global ens planteja (canvi d’usos del sòl, canvi climàtic, contaminació, arribada d’espècies invasores, etc). Però aquesta informació molts cops es troba dispersa i en forma complexa.

Sovint, doncs, la informació no arriba de forma adequada a aquell que ha de prendre la decisió, qui ha d’aplicar una política o altra, qui ha de invertir en un projecte o un altre. I tampoc no arriben a la ciutadania missatges clars; sovint només li arriben missatges de caire apocalíptic, que desgasten els ciutadans i l'opinió pública.

El CTFC és el partenaire principal del projecte i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya hi actua com a partenaire i hi compromet 97.165 euros.

El nostre interès principal en el projecte és veure com altres regions europees s'han organitzat per traslladar adequadament a les seves polítiques públiques tota la informació sobre biodiversitat i patrimoni natural que actualment es coneix a través dels centres d'investigació, universitats, etc.

Destaquem

Web oficial

L’objectiu general del projecte és establir un marc perquè les diverses regions intercanviïn experiències i necessitats en relació amb els observatoris de biodiversitat o altres tipus de plataformes d’estructuració de la informació del patrimoni natural, per tal de millorar la implementació de polítiques en què la conservació de la biodiversitat sigui rellevant.

D'altra banda, el projecte ha de permetre homogeneïtzar i establir protocols per a la generació de resultats i productes entre diferents regions a fi de contextualitzar-los en un àmbit més ampli.

L’objectiu concret per a Catalunya és aprofitar els recursos del programa INTERREG per dissenyar el futur Observatori del Patrimoni Natural basant-se en les necessitats de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, les diferents reunions amb els actors regionals rellevants i les lliçons apreses d’altres regions europees gràcies a l’intercanvi d’experiències i debats.

El projecte també ha de servir per prioritzar i gestionar adequadament els fons FEDER perquè afavoreixin les polítiques de conservació de la natura a Catalunya.

Dins els projectes INTEREG Europe, BID-REX està vinculat a l’eix prioritari 6c de finançament de la convocatòria: Patrimoni natural i cultural.

 • Catalunya: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya)
 • Euskadi: Servicio de Información Ambiental (Gobierno Vasco)
 • England, UK: University of East Anglia & Norfolk County Council (NNCC)
 • Wallonia, Belgium: Départament du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA)
 • United Kingdom: Nations Environment Programme’s World Conservacion Monitoring Centre
 • Marche Region, Italy: Biodiversity, Ecological Network and Animals proteccion – Environtmental Departament
 • Hadju-Bihar Country, Hungary: University of Debrecen
mapa

El programa INTERREG finança el 85% del projecte.

La resta cal que la cofinanciïn els socis. Aquest cofinançament pot ser mitjançant aportació directa o mitjançant la justificació de sous de personal propi involucrat en el projecte.

La Generalitat de Catalunya, que actua com a partenaire en el projecte, es compromet a una quantitat total del projecte del programa INTERREG  de 97.165 euros. Atès que el programa INTERREG finança el 85% del projecte, la Generalitat de Catalunya un cop fet el retorn hi contribueix amb 14.574,75 euros.

5 anys (període 2016-2020) (Fase 1: 3 anys; fase 2: 2 anys)

 • Fase 1: Any 2016-2018. Intercanvi d’experiències i disseny del Pla d’acció.

La Fase 1 està dedicada a l'intercanvi d'experiències de polítiques i a la preparació de la implementació de les lliçons apreses.

Al final d'aquesta fase, cada regió soci haurà de presentar un Pla d'acció per a la integració de les lliçons apreses durant la cooperació en les seves polítiques regionals i/o programes.

Els plans d'acció hauran de identificar les mesures que s'han d'integrar, el cronograma, les fases de la implementació, els actors responsables, els costos (si n'hi ha) i les fonts de finançament. Els socis hauran de involucrar activament els actors regionals rellevants en totes les activitats.

L'aplicació real d'aquestes accions no la finança INTERREG Europe.

 • Fase 2: Any 2019-2010. Redacció del Pla d’acció. Any 2019-2020

La Fase 2 està dedicada al monitoreig per part de cada regió sòcia de la realització de les accions planificades en el Pla d’acció definit en la fase 1.

Aquest seguiment té lloc principalment en el context de cada regió. No obstant això, l'associació interregional podrà organitzar activitats conjuntes en aquesta fase de seguiment per continuar el seu procés d'aprenentatge.

En casos degudament justificats, la fase 2 pot incloure accions pilot per posar en pràctica certes parts del pla d'acció.

 • Novembre 2017 - 5a reunió del Grup d’Actors Locals (LSG), subgrup Observatori, a Barcelona (Catalunya). 
 • Octubre 2017 - 4a reunió del Grup d'Actors Locals (LSG), subgrup Fons europeus, a Barcelona (Catalunya).
 • Juliol 2017 - 3a reunió del Grup d’Actors Locals (LSG), subgrup Observatori, a Barcelona (Catalunya). 
 • Març 2017 -  2a reunió del Grup d’Actors Locals (LSG), a Barcelona (Catalunya). 
 • Juny 2017 - Workshop: Matching information to needs, a Bilbao (País Basc).
 • Febrer 2017 - Workshop: Information needs for decision makers, a Namur (Valònia).
 • 14 i 15 juny 2016 - Reunió d’inici (kick-off meeting) del projecte Interreg Europe BID-REX al Centre Tecnològic Forestal del Catalunya, a Solsona (Catalunya).
 • 28 setembre 2016 - Constitució del Grup d’Actors Locals (LSG) de Catalunya.
Data d'actualització:  23.11.2016