• Imprimeix

INTERREG Europe BID-REX

logo

El repte d’aquest projecte és que la informació sobre el patrimoni natural millori les polítiques públiques i, per tant, també l’estat de conservació del nostre capital natural i el benestar i la vida de les persones. Es treballarà per crear i enfortir la relació entre les dades rellevants de la biodiversitat i els processos de presa de decisions per a la conservació.Actualment, es genera a escala europea una gran quantitat d’informació sobre patrimoni natural des de fonts molt diverses (centres de recerca, universitats, l’administració pública o la pròpia ciutadania).

Aquesta informació és fonamental per establir l’estat de conservació de la natura d’un lloc determinat i també ho és per trobar solucions als problemes que el canvi global ens planteja (canvi d’usos del sòl, canvi climàtic, contaminació, arribada d’espècies invasores, etc). Però aquesta informació molts cops es troba dispersa i en forma complexa.

Sovint, doncs, la informació no arriba de forma adequada a aquell que ha de prendre la decisió, qui ha d’aplicar una política o altra, qui ha de invertir en un projecte o un altre. I tampoc no arriben a la ciutadania missatges clars; sovint només li arriben missatges de caire apocalíptic, que desgasten els ciutadans i l'opinió pública.

El CTFC és el partenaire principal del projecte i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya hi actua com a partenaire i hi compromet 97.165 euros.

El nostre interès principal en el projecte és veure com altres regions europees s'han organitzat per traslladar adequadament a les seves polítiques públiques tota la informació sobre biodiversitat i patrimoni natural que actualment es coneix a través dels centres d'investigació, universitats, etc.

Informació relacionada