• Imprimeix

Indicadors del canvi ambiental a Catalunya

img1

El passat 24 d’octubre va tenir lloc a la sala d’actes de la seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat a Barcelona, l’acte "Indicadors del canvi ambiental a Catalunya: què ens estan dient els ocells i les papallones?".Durantl'acte es presentaren els resultats dels programes de seguiment dels ocells i les papallones, programes desenvolupats respectivament per l’Institut Català d’Ornitologia i el Museu de Granollers-Ciències Naturals amb conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El Sr. Sergi Herrando, de l’Institut Català d’Ornitologia mostrà els resultats de l’any del seguiment d’ocells, resumí les principals característiques del programa, i assenyalà les principals tendències observades des de l’inici dels dos tipus de seguiment realitzats; el SOCC (seguiment d’ocells comuns iniciat el 2002) i el SYLVIA (seguiment per anellament iniciat el 1999).

De la mateixa manera, el Sr. Constantí Stefanescu, del Museu de Granollers, mostrà els resultats de l’any del seguiment de papallones diürnes, resumí les principals característiques del programa, i assenyalà les principals tendències observades des de l’inici del programa, el 1994.

Finalment, els dos ponents a partir de les dades obtingudes arribaren a la conclusió que els canvis en els usos del sòl per l’abandonament de l’agricultura i la ramaderia extensiva i el conseqüent creixement de la massa forestal i el canvi climàtic són els dos factors que expliquen el canvis observats en les comunitats d’ocells i papallones. Els resultats indiquen que tant ocells com papallones es troben molt negativament afectats per la pèrdua d’espais oberts i l’augment de la massa forestal, tot i que la magnitud del canvi és major en les papallones, que tenen més dependència respecte del clima. Aquests canvis es manifesten en l’estructura de comunitats, que progressivament passen a estar més dominades per les espècies adaptades a temperatures més altes i espècies més generalistes, menys especialitzades.

Data d'actualització:  28.11.2012