• Imprimeix

Manuals i documents sobre els hàbitats (HC)

Descripció del contingut: Adaptació del Corine Biotopes Manual of the European Community (CBM, 1991) a la realitat catalana.
Codifica, anomena i descriu tots els hàbitats existents al territori català. La LHC consta d'uns 600 hàbitats i inclou tant els hàbitats naturals, com els seminaturals i artificialitzats.

Editat pel  Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Descripció del contingut: Manual format per 8 volums, que descriuen exhaustivament tots els hàbitats de la Llista dels hàbitats de Catalunya. Per a cada hàbitat incorpora una fitxa amb informació completa (descripció, localització, espècies característiques, etc.).

Els volums estan a la venda a les llibraries de la Generalitat, però hi ha volums exhaurits.

Actualment s'està treballant en la publicació d'una nova edició.

Informació relacionada

Editat per la Comissió Europea.

Descripció del contingut:  Codifica i anomena tots els hàbitats -naturals, seminaturals i artificialitzats- de tots els estats membres de la Unió Europea.

Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona.
Autors: Jordi Carreras i Albert Ferré. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, Universitat de Barcelona (GEOVEG).
Data d'elaboració: 2008 (revisat el 2012)

Informació relacionada

Data d'actualització:  13.03.2017