CHC50v2 Delta Llobregat

La versió 2 de la cartografia dels hàbitats s'ha realitzat durant els anys 2008 i 2012. Les motivacions principals han estat actualitzar completament els fulls del tall 1:50.000 integrant tots els canvis ocorreguts al territori en el període comprès entre 1996-97 i 2008, i utilitzar les noves eines i els nous materials que la tecnologia digital posa a l'abast, especialment les ortoimatges de gran detall (1:5.000).