• Imprimeix

Hàbitats litorals de Catalunya

La llista dels hàbitats litorals a Catalunya una vegada finalitzats els treballs del Projecte de la Cartografia dels hàbitats litorals de Catalunya, és de 53 hàbitats.

Aquesta llista s’ha basat en els treballs previs i criteris d’un grup de científics de tot l’Estat Espanyol per elaborar la Lista Patron de los Hábitats Marinos de España. Molts dels nous títols s’han adaptat a partir de la seva nomenclatura i els hàbitats s’han definit segons la nova informació de camp generada en l’àmbit d’aquest treball.

Per a la codificació i nomenclatura s’han seguit les directius del projecte CORINE Biotopes, que contempla la possibilitat d’afegir noves unitats respecte les unitats CORINE de referència per elaborar les llistes de territoris concrets.

Els sistemes de classificació utilitzats fins ara per als hàbitats terrestres son CORINE, EUNIS, i HIC.

En l’àmbit marí, en els darrers anys s’ha afegit una nova llista o classificació d’hàbitats marins. Es tracta del “Inventario Español de Hábitats y Especies Marinos”, més coneguda com a “Lista Patrón de los hábitats marinos” realitzada l’any 2012. Comprèn tots els hàbitats marins coneguts a Espanya i és l’inventari d’hàbitats més exhaustiu disponible avui en dia per a la Mediterrània.

La classificació CORINE dels hàbitats litorals de Catalunya s’ha relacionat amb totes aquests classificacions.

Data d'actualització:  28.04.2015