• Imprimeix

El Manual i documents complementaris

Descripció del contingut: adaptació a la realitat catalana del Corine Biotopes Manual of the European Community (CBM, 1991). Codifica, anomena i descriu tots els hàbitats litorals existents al territori català. La LHC consta de 53 hàbitats. CEAB-CSIC de Blanes, desembre 2014.

Descripció del contingut: publicació interactiva digital de: Ballesteros, E. [et al.] Manual dels hàbitats Litorals de Catalunya. Barcelona: Departament de Territori i Sostenibilitat, desembre 2014.

Informació relacionada

Ballesteros, E. [et al.] Manual dels hàbitats Litorals de Catalunya. Barcelona: Departament de Territori i Sostenibilitat, desembre 2014.

Descripció del contingut: manual on es descriuen exhaustivament tots els hàbitats litorals de Catalunya. Incorpora una fitxa amb informació completa per a cada hàbitat (descripció, localització, espècies característiques, etc.).

El Manual s'ha plantejat com un volum independent que actualitza la llista dels hàbitats litorals de Catalunya i n'aprofundeix en la descripció i caracterització. Comprèn una sèrie de fitxes, corresponents cadascuna a un hàbitat, ordenades i distribuïdes en apartats coincidents amb els subgrups de primer i segon nivell.

Pel que fa a l’actualització dels hàbitats litorals, substitueix parcialment el volum II del llibre Manual dels Habitats de Catalunya, que continua sent vàlid per als hàbitats marins i els salins.

Mariani S., Pinedo S., Terradas M., Cefalì M.E., Chappuis E., Ballesteros E. 2017. "Habitat structure and zonation patterns of northwestern Mediterranean shoreline strands". Science Marine 81(2): 269-282.

Mariani, S. [et al.] "Using catenas for GIS-based mapping of NW Mediterranean littoral habitats". Estuarine, Coastal and Shelf Science núm.147 (2014). p. 56 a 67. arxiu: Mariani et al 2014.

Chappuis, E. [et al.] "Vertical zonation is the main distribution pattern of littoral assemblages on rocky shores at a regional scale". Estuarine, Coastal and Shelf Science núm. 147 (2014). p. 113 a 122. arxiu: Chappuis et al 2014.

Data d'actualització:  12.06.2017