• Imprimeix

Sistema d'informació

Sistema d'informació
El sistema d'informació sobre el Patrimoni natural és útil per prendre decisions respecte a la natura, ja que és un centre que conté totes les dades referents a la biodiversitat de Catalunya (informació sobre les espècies i els diferents hàbitats).