• Imprimeix

Serra del Montsià

Serra del Montsià
La serra del Montsià és un espai litoral representant de la diversitat del sector. El nucli orogràfic de la serra constitueix una unitat de relleu calcari, amb formes singulars d'un valor paisatgístic notable, perfectament definida arran de mar i separada de la serralada prelitoral per una zona deprimida intermèdia: la Foia d’Ulldecona i Freginals. Per la seva situació geogràfica i el seu relleu, constitueix un mirador excel·lent sobre el litoral i les terres veïnes.

Presenta un gran interès biogeogràfic en constituir el límit meridional per a algunes espècies extramediterrànies, com el tritó palmat, i un important enclavament d’elements meridionals, com l’ofegabous, molt rars a la resta de Catalunya. Té, doncs, un interès faunístic notable, atès que conserva una bona mostra de biòtops pràcticament inexistents en el paisatge agrícola de les terres de l’entorn, reforçat amb la presència d’aus i invertebrats de gran interès.