• Imprimeix

Cap de Santes Creus

Cap de Santes Creus

El cap de Santes Creus és un espai situat just al sud de l’Ametlla de Mar, al sector meridional de la costa catalana. És un espai representatiu del medi litoral i potser un dels millors representants dels trams de la costa rocosa del litoral del migjorn català.

Comprèn una estreta faixa, entre el cap de Santes Creus i el nord del cap Roig, que limita a l’interior amb els conreus de secà propis del país de la màquia litoral, o amb elements d’origen antròpic (via del tren, carreteres, edificacions, etc.).

El llindar litoral d’aquest Espai conserva encara un important grau de naturalitat i presenta valors paisatgístics i biològics molt remarcables, representatius de la costa tarragonina compresa entre Salou i l'Ampolla.