• Imprimeix

Els Bessons

Els Bessons
Els Bessons constitueix una zona de trànsit entre la plana estepària del Segrià i l’Urgell i les zones forestals, més elevades, que se situen a les elevacions prelitorals de la serra de la Llena. Acull una mostra força representativa del paisatge típic de les Garrigues, un mosaic de conreus tradicionals de secà i de zones de vegetació natural de carrascars situada en els punts més alts dels petits turons i bonys del terreny de la plana de Lleida. La conservació d’aquests mantells continus de vegetació natural li confereixen singularitat i en ressalten el contrast amb les terres cultivades de l’entorn.