• Imprimeix

Erms d'Aitona

Erms d’Aitona. Torlit (Burhinus oedicnemus)
Els Erms d’Aitona són un excel·lent representant del paisatge erm de les planes de l’Ebre mitjà, on hi ha representats els elements més típics dels erms i prats secs de la Catalunya àrida.

Presenta un elevat interès paisatgístic per la integració i equilibri existent entre els conreus de secà i els fragments de vegetació natural, que ocupa sovint una zona d’antics conreus de cereals i ametllers, molts dels quals abandonats i coberts actualment per comunitats vegetals d’especial interès botànic, amb nombroses espècies de flora  endèmiques ibèriques i de la vall de l’Ebre.

Serveix d’hàbitat per a algunes espècies d’ocells esteparis, com el torlit, que hi té aquí una bona població.