• Imprimeix

Serra de Montgrony

Serra de Montgrony
La serra de Montgrony és una continuació natural de l’eix Cadí-Moixeró, però la seva situació més oriental li atorga un caràcter diferencial amb paisatges de tipus continental sec que donen pas a d'altres de marítims i humits.

L’Espai té una gran diversitat d’hàbitats i espècies d’interès comunitari i, alhora, allotja una fauna vertebrada altimontana i subalpina, així com una rica fauna invertebrada.

Elements d'interès i motius d'inclusió: conservació de les poblacions més meridionals de gall fer (Tetrao urogallus), situades en un ambient amb clara influència mediterrània.